Statystyki prowadzone przez Policję i ubezpieczycieli jednoznacznie wskazują, że posiadanie alarmu w domu jest jedną z najskuteczniejszych metod uniknięcia wizyty niepożądanych osób w naszym domu czy mieszkaniu. Wiele osób mimo to rezygnuje zupełnie, bądź odkłada w czasie decyzję o wyposażeniu swojego lokum w taki system. Wynika to często z przeświadczenia o uciążliwości i kosztach wykonania tradycyjnej instalacji alarmowej.


OFERUJEMY:
W takiej sytuacji idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie urządzeń alarmowych komunikujących się ze sobą bezprzewodowo drogą radiową. Dynamiczny rozwój technologii pozwala obecnie stosować rozwiązania konstrukcyjne, które jeszcze kilka lat temu zdawały się być niemożliwe do uzyskania. Dzięki temu, nowoczesne urządzenia bezprzewodowe mogą charakteryzować się bardzo niskim zużyciem energii i w pełni dwukierunkową komunikacją. W ten sposób zaawansowane technologie bezprzewodowe pozwalają sprostać dawnym problemom urządzeń bezprzewodowych.Choć mobilność alarmów bezprzewodowych to jedna z ich największych zalet, niemal równie istotna jest skalowalność tego rozwiązania. Ponieważ podłączenie nowego, bezprzewodowego elementu do systemu alarmowego nie wymaga montażu przewodów, rozwiązanie to umożliwia niemal nieograniczoną rozbudowę.

Przykładowo, możemy początkowo zdecydować się na tańszą konfigurację, by później stopniowo ją rozbudowywać. W ten sposób budżet, jaki przeznaczamy na ochronę naszego obiektu jest dużo bardziej elastyczny.