Nazwa firmy:
Numer NIP:
Imie i Nazwisko *
Ulica *
Nr domu: *
Nr lokalu:
Kod pocztowy: *
Miasto: *
E-mail: *
Telefon: *
Produkt: *
Model: *
System operacyjny
Opis usterki *
Uwagi klienta
(dodatkowe wyposażenie)
Oświadczenie
(Zapoznanie się z regulaminem)
*