Oferujemy Państwu instalację telewizji przemysłowej oraz
systemu alarmowego w każdym obiekcie.

Po nawiązaniu z nami kontaktu Nasz pracownik umówi się z Państwem na wizytę.
Następnie przyjedzie do Państwa w ustalonym terminie i dokona wstępnej analizy obiektu,
bezpłatnie skonsultuje z Państwem jak również zapozna Państwa z przybliżonymi kosztami przedsięwzięcia.

Kolejnym krokiem będzie wykonanie przez Nas szczegółowego projektu technicznego (określenie obszaru objętego monitoringiem ,alarmem oraz określenia parametrów i typu sprzętu, jaki będzie zainstalowany a także wyceny instalacji.

Następnie, jeśli zdecydujecie się Państwo na instalację zaproponujemy podpisanie umowy na zaprojektowanie, instalację i serwis systemu telewizji przemysłowej lub
systemu alarmowego w której określony będzie m.in. dokładny koszt usługi,
termin wykonania oraz projekt i parametry techniczne instalacji.

W dniu podpisania umowy płatna jest zaliczka - zależnie od uzgodnień całkowitego kosztu systemu.

W umówionym terminie nasi pracownicy przystąpią do pracy w Państwa obiekcie.
Instalacja okablowania, punktów instalacji będzie przebiegała szybko i sprawnie,
ograniczając do niezbędnego minimum zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu firmy.

Po zainstalowaniu całego systemu monter przeprowadzi szkolenie z zakresu obsługi systemu.

Przy odbiorze technicznym powinna zostać rozliczona niezapłacona część kosztu systemu.

Powyższe zasady obowiązują przy większości instalacji.
Każdorazowo możemy je jednak dostosować do Państwa potrzeb.