Pozostawienie sprzętu w serwisie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


1. Każdy klient oddający sprzęt komputerowy do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

2. Serwis przyjmując sprzęt do naprawy nadaje nr. RMA .
Wydanie sprzętu możliwe jest tylko i wyłącznie osobiście z dokumentem tożsamości lub wydrukiem nr.RMA z poczty e-mail. Sprzęt zgłoszony on-line przez nasz formularz
zgłoszeniowy wysyłany jest na podany adres w formularzu z dokładnym opisem naprawy i dokumentem płatności. (paragon lub faktura VAT) za pośrednictwem firmy kurierskiej
z którą współpracujemy.

3. Koszt dostarczenia sprzętu do Serwisu ponosi Klient i jest on zobowiązany do właściwego zabezpieczenia sprzętu na czas transportu. Dostarczony sprzęt musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym, w przeciwnym wypadku czyszczenie sprzętu będzie realizowane odpłatnie, na koszt Klienta.

4. Firma OLSZ-NET będzie zwolniona od odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku używania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem tj.:
o uszkodzenia powstałego w wyniku dokonywania przeróbek we własnym zakresie,
o uszkodzeń mechanicznych,
o uszkodzeń wynikłych z braku konserwacji sprzętu (np. zakurzone elementy),
o losowych uszkodzeń nie zależnych od warunków eksploatacji (np. klęski żywiołowe).

5. Firma OLSZ-NET nie przyjmuje reklamacji z usterkami niewymienionymi przez klientów .

6. Podany czas naprawy jest terminem orientacyjnym i może ulec wydłużeniu. Serwisy są realizowane w kolejności ich przyjęć.

7. Po upływie 90 dni nieodebrany z serwisu sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie
art. 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne.

8. Serwis zastrzega sobie prawo do oddania nienaprawionego sprzętu o nieco innych objawach. Wynika to z faktu, iż aktualna usterka może mieć wpływ na dalszą pracę urządzenia.

9. Wszystkie kwoty podawane przez serwisantów są kwotami brutto.

10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się w sprzęcie na nośnikach informacji powierzonym serwisowi a będącymi w literze prawa treściami zabronionymi.

11. Oględziny sprzętu dotyczą wyłącznie usterki podanej przez klienta.

12. Na wszelkie usługi serwis udziela gwarancji. Gwarancja ta nie dotyczy prawidłowego
działania systemu operacyjnego będącego zainfekowanym przez wirusy oraz złośliwe oprogramowanie, jak również w przypadku korzystania z nielegalnego oprogramowania.

13. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.1997 Dz. U Nr 02.101.926